Колдонуучу катары кирүү
 
 
 
Жарыялар
   

Биздин долбоорду колдоп, достор менен бөлүшүңүздөр

 

Окуучуларды аралыктан окутуу иш жүзүнө ашырылууда
19:54, 1-апрель 2020
Окуучуларды аралыктан окутуу иш жүзүнө ашырылууда

Окуучулар карантинде болгондугуна байланыштуу Токтогул атындагы №1 мектеп-гимназиясында дистанттык окутуунун алгачкы окуулары жүргүзүлүүдө. Тарых сабагынын мугалими  Сатанова А.А.  онлайн сабак аркылуу zoom платформасын пайдаланып 8-"б" классына класстык саат өттү. Класстык  саатта эпидемиялык жугуштуу оорулар жөнүндө маалымат берип, онлайн сабак өтүүнүн зарылдыгы, убакытты туура пайдалануу да адамдык сапаттар тууралуу мугалим  баяндама жасады.Окуучуларга мугалим тарабынан бир нече суроолор берилди.

Мисалы: Күнүмдүк иштериңерге убакыт жетиштүү болуп жатабы?

Убакытты эффективдүү колдонуп жатам деген ойдосуңарбы?

Учурда силер үчүн маанилүү иш эмне?

Өзүңө кандай баа берет элең?

Жоопкерчиликтүү болуу деген эмнени билдирет?  ж.б. суроолорго окуучулар онлайн сабакта жооп беришти. Ошондой эле  6-класстарга Кыргызстандын тарыхы сабагынан "Кыргыз мамлекетинин башкаруу түзүмү"- деген темада  сабак өттү. Окуучуларга "Каган" термини тууралуу түшүндүрмө берип"Каган" түшүнүгү улуу башкаруучу дегенди билдирерин айтып өттү. Мамлекет башчысынын титулу кыргыздарда 6-кылымдан баштап колдонула баштаганын окуучулардын эсине салды.Окуучулар төмөнкү титулдар менен таанышышты:  каган - мамлекет башчы, буйрук кеңешчи, өкүм бекитүүчү, буйрукту аткаруучу. Мугалимге окуучулар өздөрү кызыккан суроолорду беришти. География сабагынын мугалими Тагаева Ф.А. 8-классынын окуучуларына география сабагынан "Ички Тянь-Шань" - деген темада окуучулар менен аралыктан сабак өттү. Сабакта окуучулар Тянь-Шань провинциясынын ээлеген ордун, аймактык жаратылыш комплексттерин геологиясын, климатын, сууларын жана топурагын, өсүмдүктөрдү жана ландшафтарын өздөштүрүштү. 6-"а", "б", "в" класстарына "Географиялык бийиктик алкактуулук" , "Географиялык кабыктын географиялык зоналдуулук мыйзамы" - деген темада , ал эми тарых сабагынан  5-"в", "г" класстарына  "Кытайдын байыркы цивилизациясы" - деген темадагы дистанттык сабактар өтүлдү. 10-"а " классына география сабагынан география сабагынын мугалими А.Кыдырмаева  "WhatsApp" аркылуу окуучуларга тапшырмаларды берип, кайтарым байланыш түзүп жатат.  Англис тили мугалими  М.Анарбекова англис тилинен Zoom  платформасын колдонуп окуучуларга кайталоо сабагын өттү. Мугалим  азыркы карантин мезгилинде  ушул платформа эң ыңгайлуу экендигин баса белгиледи. 9-"в"классына  орус тили мугалими З.Базарбаева , кыргыз тили жана адабияты мугалими Тагаева Р.А. WhatsApp  аркылуу чейректин соңундагы калган темаларды өздөштүрүп бүтүштү. Окуучулардын алган билимдери бааланды.Окуучуларга ар бир предмет үчүн группалар ачылган. Окуучулар менен мугалимдер тынымсыз  байланышта иштеп жатышат.Кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалимдери Назаралиева Ш.,  Кубанычбек кызы Айпери , Тагаева Р. 7-10-5-класстарга "WhatsApp" аркылуу  видео  сабактарды  жөнөтүшүп, китептерден көнүгүүлөр, тесттер  иштетилип, кайтарым байланыш түзүлүп жатат. Орус тили мугалими А.Дүйшөбаева 5-"а" классынын окуучулары менен тыгыз байланышта иштөөдө. Орус тили сабагынан видео  сабактар жөнөтүлүп, окуучулар видео чакыруу аркылуу берилген суроолорго жооп берип жатышат. Математика сабагынын мугалимдери: Б.Кырбашева , Э.Чыналиева  окуучуларга  дистанттык билим берүүдө. Сабактары ШБББнүн методист сайтына, Facebook баракчаларына  жүктөлдү. Чыналиева Элнура Күчүкбаевна 6-класстардын окуучулары үчүн математика сабагынан "Мода, медиана", "Айлананын узундугу",  "Тегеректин аянты" 7-класстар  үчүн "Эки белгисиздүү теңдемелер системасы" деген темада Freecam жана PowerPoint  программаларын колдонуп аралыктан сабак өтүү  үчүн видео сабактарды даярдады. Ошондой эле Google форма, тест банк, мультиурок тест  ж.б. усулдук ыкмаларды колдонуу аркылуу кайтарым байланыш түзүүдө. Башталгыч класстарынын мугалимдери да онлайн сабактарды өтүшүп, окуучулар ата-энелери менен биргеликте аңгемелерди, жомокторду окушуп, WhatsApp аркылуу  байланыш түзүлүүдө. Башталгыч классынын мугалими Н.Курамаеванын  1-класс үчүн математика сабагынан түзүлгөн онлайн сабагы, георафия мугалими  Ф.А.Тагаеванын  онлайн сабактары да  ШБББ методист  сайтына жүктөлдү. Мугалимдер шаардык билим берүү бөлүмүнүн методисттери менен биргеликте жаңы онлайн сабактарды түзүп жана  өткөрүп жатышат.

 
Кароолор (428)
 
 

 

Комментарий кошуу

Комментарий калтыруу үчүн каттоодон өтүңүз
же соцтармактар аркылуу кириңиз

 Top.Mail.Ru